Informace o Maroku

Marocké království

Maroko, které se nachází v severozápadní Africe, je jedním z mála posledních království v arabském světě. Západní Sahara (dřívější Španělská Sahara) je dnes pod marockou kontrolou, ač její statut zůstává sporný.

Základní údaje:

Rozloha: 458.730 km2

Počet obyvatel: 31 miliónů

Hlavní město: Rabat

Státní zřízení: Pluralitní konstituční monarchie s jednokomorovým parlamentem (král Mohammed VI)

Úřední jazyk: arabština

Měna: 1 marocký dirham (MAD) = 100 marockých franků

Nejvyšší hora: Džabal Tubkal 4.165 m n.m.

Nejdelší řeka: Mulúja 515 km

Náboženství: islám (98,7 % sunnitští muslimové, křesťané 1,1%, ostatní 0,5%)

Časové pásmo: GMT: -2 hodiny v době letního času, -1 hodina v době zimního času

El. napětí: 127/ 220 V, 50 Hz

Přírodní poměry:

Větší část Maroka tvoří hory nebo náhorní plošiny. Na severovýchodě se podél středomořského pobřeží táhne vápencové pohoří ve tvaru půlměsíce – Ríf. Západně od něj se prostírá rozlehlá nížina Gharb. Od jihozápadu k severovýchodu protíná zemi jako páteř pohoří Atlas s rozsáhlými náhorními plošinami, které stupňovitě klesají k jihovýchodu do převážně kamenitých pouští (hamad) podél hranic s Alžírskem. Na severozápadě se Atlas svažuje širokým předhořím zvaným Marocká meseta k rovinám na pobřeží Atlantiku – nejúrodnější oblasti s největší koncentrací obyvatel. Soustavu Atlasu tvoří tři rozdílná horská pásma: Vysoký Atlas přesahující výšku 4000 metrů na středozápadě, Střední Atlas na severovýchodě a nejnižší a nejsušší Antiatlas na jihozápadě. Většina hlavních řek má charakteristický sezónní režim s vysokým průtokem v zimě a na jaře a vyschlými koryty v létě. Některé, třeba Lukus, pramení v Rífu, většina však má prameny v pohoří Atlas. Vodnatější jsou řeky tekoucí na severozápad do Atlantiku, nejdelší Mulúja však ústí na severovýchodě do Středozemního moře. Jiné zas, jako Zíz a Gheris (Guir), protékají na jih hlubokými roklemi na Saharu, kde zásobují vodou oázy, a pak mizí v poušti. Jsou zde vyvinuta i typická údolí dočasných toků – vádí – jako např. Dráa. Velká část Maroka má mírné středomořské podnebí s horkými léty a mírnými, vlhkými zimami. Avšak směrem k jihu a do nitra země je klima stále aridnější a teploty dosahují extrémních hodnot. Prší zejména v zimě, největší srážky dostává ríf a k oceánu přivrácené svahy hor. Celý jihovýchod je ve srážkovém stínu hor. Oblasti nížin většinou pokrývají křoviny typu makchie a kavylové lučiny, na sušším jihu rostou jen trnité keře a opuncie. V pouštích oázách se daří datlové palmě. Severní úbočí hor pokrývají rozsáhlé lesy stále zelených dubů, cedrů, zakrslých tújí, jalovců a kručinky. Gharb a Ríf mají rozsáhlé porosty korkových dubů. Lesy zaujímají 20% plochy země. Zvířena je převážně středomořská, ale vyskytují se zde i šakali, Guvierovy gazely a berberští makakové. V aridních oblastech žijí fenci, tarbíci, trnorepi, připomínající pravěké plazy. V horách se vyskytuje muflon.

Cestovní doklady:

Ke vstupu do Maroka musí být občan ČR vybaven cestovním pasem s platností min. 6 měsíců od vstupu na marocké území. Při cestách vlastním motorovým vozidlem předkládá řidič také řidičský průkaz a platné doklady k vozidlu, tj. technický průkaz a doklad o zaplacení povinného ručení (tzv. zelenou kartu). Povolení k užívání vozidla na marockém území je udělována na dobu max. 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty musí být vozidlo zaregistrováno na Ministerstvu dopravy Maroka. V případě použití zapůjčeného vozidla je žádoucí být vybaven ověřeným potvrzením o zapůjčení vozidla. V opačném případě motorista riskuje značné průtahy na hraničním přechodu, neboť se vystavuje podezření, že může jít o vozidlo odcizené. Pro cestu do Maroka není třeba speciální očkování a mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do Maroka vyžadován. Pouze v případě cesty do odlehlých oblastí se doporučuje očkování hepatitis A, B a tyfus.

Víza – režim vstupu

Držitelé cestovních pasů České republiky nepotřebují ke vstupu do Maroka vízum na dobu nepřesahující 90 dnů. Zrušení vízové povinnosti pro občany ČR je v platnosti od 1.1.2005 bez rozlišení účelu pobytu. V případě, že občan ČR hodlá v rámci pobytu do 90 dnů vykonávat na marockém území výdělečnou činnost, je povinen předem si obstarat od marockého ministerstva práce pracovní povolení. Pro dlouhodobý pobyt v Maroku (delší než 90 dnů,) je nutné zažádat o vystavení osobního identifikačního dokladu, po výjezdu a návratu do Maroka je nezbytné požádat o reentry víza. Přihlašovací povinnost v Maroku plní hotely, kempy a ostatní ubytovací zařízení. Doporučuje se před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu Maroka, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Celní a devizové předpisy

Marocké celní předpisy dovolují bezcelní dovoz oblečení, předmětů osobní potřeby, filmů, tabákových výrobků a potravin (vč. alkoholu) v množství přiměřeném délce pobytu. Rovněž v případě léků musí druh a množství odpovídat osobní spotřebě. Dovoz zbraní (včetně sečných a bodných) není do Maroka bez příslušného povolení dovolen. Dovoz domácích a jiných zvířat je podmíněn mezinárodním očkovacím průkazem s platným očkováním proti vzteklině a se záznamem o provedení veterinární prohlídky, jejíž datum nesmí být starší 3 dnů. V případě vývozu jsou kontroly zaměřeny zvláště na držení a přepravu drog. Naprostý zákaz platí pro vývoz veškeré fauny a flóry. Marocké předpisy nestanoví povinnou výměnu valut. Dovoz valut do výše odpovídající 5.000 marockých dirhamů (cca 550 USD) není třeba deklarovat. Zpětná výměna marockých dirhamů na valuty je možná pouze v téže směnárně po předložení dokladu o směně, avšak nejpozději do 30 dnů od data směny. Marocké celní orgány mají právo ověřit u přijíždějících turistů jejich finanční zajištění pro pobyt v Maroku a pro vycestování ze země.. Za minimální částku se zpravidla považuje 20 USD na osobu a den, konkrétní suma však závisí na konkrétních okolnostech konkrétního cestovatele. Důkazem finančního zajištění turistického pobytu v Maroku je hotovost, šeky nebo kreditní karty, popř. hotelový voucher.

Zdravotnictví

Podle dohody, uzavřené mezi Českou republikou a Marockým královstvím, poskytují státní zdravotnická zařízení v Maroku nezbytné první lékařské ošetření českým turistům zdarma. Vybavení a úroveň těchto zařízení však vyhovuje pouze základnímu ošetření. Ve vážnějších případech je vhodné vyhledat lékařskou pomoc na specializované soukromé klinice, kdy se náklady na jeden pobytový den pohybují kolem 100 USD. Z tohoto důvodu a pro případ akutní letecké repatriace do ČR, doporučuje ZÚ českým turistům, aby před svou cestou do Maroka uzavřeli plné zdravotní pojištění.

Důležitá telefonní čísla:

Policie: 19

Královské četnictvo: 177

Hasiči a rychlá lékař. pomoc: 150

Město Rabat:

Záchranná služba pro případ havárie: 037 737 373 Lékařská služba SOS: 037 20 20

Město Casablanca:

Záchranná služba

pro případ havárie: 022 905 050 Lékařská služba SOS: 022 444 444 Western Union: 022 208 080

Specifika země, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace na hlavních turistických trasách je dobrá, přesto je žádoucí ji sledovat a případně konzultovat Velvyslanectví ČR v Rabatu. Předpokládá se však organizovaná turistika, nejlépe s českou nebo místní cestovní kanceláří. Vedoucí zájezdu, popř. průvodce, by měl ovládat francouzštinu nebo arabštinu. Je třeba dávat si pozor na vzrůstající kriminalitu, zvláště na kapesní krádeže, strhávání kabelek nebo batohů z jedoucího motocyklu a vykrádání aut. V některých městech, jako je Fás nebo Marrákeš se nabízejí samozvaní průvodci turistů, kteří za své „služby“ požadují nepřiměřeně vysoké finanční odměny. Je lépe je odmítnout hned. Řádní turističtí průvodci mají příslušné průkazy a kvalifikaci. Zvýšenou pozornost se doporučuje zachovávat při cestování do Rífu. Individuální cestování po Maroku autostopem se nedoporučuje. Poněkud nižší bezpečnost, jež pramení z velké migrace obyvatelstva a z průjezdu velkého počtu turistů, je ve městech Tetouan, Tanger a na hraničním přechodu ze španělské Ceuty. Zejména v těchto místech a na tržištích i ostatních měst je třeba dávat pozor na kapesní zloděje a dobře střežit své doklady, peníze, příruční a cestovní tašky. Pro turisty je nepřístupná pouze jedna oblast: Západní Sahara. Držení a přeprava jakéhokoliv množství drog je v Maroku trestná. Tresty jsou vysoké a jejich výše je úměrná množství pašované drogy. Trest má zpravidla několik částí: - výkon trestu odnětí svobody v marocké věznici (až 10 let) - pokuta státu - pokuta Marocké tabákové režii - propadnutí vozidla, v němž byla droga nalezena Pokud odsouzený nezaplatí státu a Marocké tabákové režii stanovenou pokutu, bývá mu trest odnětí svobody doplněn o další dobu jako náhradní trest. Maroko je islámská země, v níž je třeba ctít místní zvyky. V určitých objektech je nutné přizpůsobit oblečení i chování. Oficiálním jazykem je arabština, běžně je používána francouzština, méně již angličtina. Ceny suvenýrů v medinách nejsou pevné a vždy bývají vůči cizincům nadsazené. Smlouvání o ceně je samozřejmostí. Orientační ceny taxislužeb: 0,3 USD za 1 km (někteří taxikáři využívají neinformovanosti turistů) Kurzy pro výměnu valut jsou jednotné jak v bankách, tak v hotelech a na letištích. K cestě do Maroka mohou čeští turisté využít leteckých společností Air France, Lufthansa, KLM, Swissair, Sabena, Alitalia a FischerAir. Nejnižší ceny letenek se pohybují od 8.000 Kč do 14.000 Kč v závislosti na termínu a délce pobytu.

Velvyslanectví ČR v Maroku:

Ambassade de la République Tcheque

4,5 km Route des Zaers, Zankat Ait Melloul, villa Merzaa Rabat- Souissi B.P.410

Tel.: 002 1237/ 755421, KO-755421 Fax: 0021237/ 754393

e-mail: rabat@embassy.mzv.cz web: www.mzv.cz/rabat

Vedoucí úřadu: Ing. Eleonora Urbanová Funkce: Velvyslanec

Provozní hodiny úřadu: pondělí až pátek 07.45 – 16.15 hodin Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí, čtvrtek: 09.00 – 11.30 hodin Působnost úřadu: diplomatická a konzulární pro Marocké království a Mauritánskou islámskou republiku

STÁLÁ POHOTOVOST pro občany ČR, kteří se ocitli v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.). Služba 24 hodin denně, a to i o víkendech, svátcích a dnech pracovního klidu: mob. tel.: 061 187 174

Českým turistům v Maroku poskytuje ZÚ nezbytně nutnou pomoc. Např. při ztracení cestovního dokladu může ZÚ, po předložení dokladu o ztrátě vydaném místní policií, a po uhrazení příslušných poplatků, vystavit náhradní cestovní doklad k návratu do ČR. Poloha Českého velvyslanectví: Rabat, cca 6 km od centra města. Je dostupné autobusem linky č. 1, která jede od nádraží Rabat – Ville směrem na Route des Zaers a Avenue Bir Kacem, kilometr 5 Route des Zaers. Ceny jízdenky je 3 dirhamy, tj. přibližně 0,30 USD. Doprava taxíkem z centra k velvyslanectví stojí asi 2,5 až 3 USD.